skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse.

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet tar slutt og ender i skilsmisse. Mange par som sliter i hverdagen, opplever ferier og perioder med mye tid sammen som ekstra krevende.

Divorce day – skilsmissedagen

I Storbritannia brukes begrepet «divorce day» – skilsmissedagen om den første mandagen etter juleferien. Det er den dagen i året da flest par velger å gå fra hverandre.

I Norge kan man se topper i separasjon og skilsmisse både etter jul og etter sommerferien. Mye tyder på at par som sliter i hverdagen, ikke får det bedre når de må tilbringe mer tid sammen og fokuset på «kos» er høyt.

Skilsmisser i etterkant av korona-krisen

Norge, og verden, er nå i en situasjon vi ikke har vært før i fredstid. De fleste av oss har vært oppfordret til å holde oss hjemme fra jobb og arbeide hjemmefra. I tillegg har skoler og barnehager i perioder vært stengt. Mange av oss har også opplevd lengre perioder hvor vi har vært i karantene i hjemmene våre, de smittede har vært i isolasjon.

Vi tilbringer mer tid sammen enn vanlig i hverdagen. De mange ulike roller vi må kombineres samtidig kan bli en utfordring for mange. Rollen som tilstedeværende, tålmodig og pedagogisk forelder, med ansvar for aktivisering og undervisning av barn, skal kombineres med å være en fulltids arbeidstaker på hjemmekontor, samtidig skal man være en partner for ektefellen eller samboeren. For mange kan dette bli en kilde til store konflikter og sannsynligheten for at en del ekteskap ikke overlever denne krisen og ender i skilsmisse er stor.

Konfliktforebyggende tiltak

Økonomiske uenigheter kan tære på forholdet. Det kan være en fordel å snakke sammen i gode tider, for å forebygge store konflikter om forholdet skulle ryke. Etter et samlivsbrudd er ofte viljen til å finne fleksible løsninger langt mindre enn den er mens man fortsatt er sammen. Kanskje det er fornuftig å bruke noe av den ekstra tiden vi har fått hjemme nå til å planlegge for fremtiden og snakke sammen om økonomien. Både samlivsavtaler og ektepakter kan virke forebyggende på store konflikter, om samlivet på et senere tidspunkt skal ta slutt. Har en av dere særkullsbarn kan kanskje også et testament forebygge usikkerhet og konflikter. Vi bistår gjerne med rådgivning og opprettelse av dokumentene.

Skilsmisseoppgjør

Dersom samlivsbruddet er et faktum og dere skal gjennomgå en skilsmisse, er det mange spørsmål som dukker opp, da vil de fleste ha behov for noen gode råd.

Problemstillinger som ofte dukker opp i forbindelse med skilsmisse er spørsmålet om hvem har rett til å overta boligen, og hvor mye den enkelte har krav på i skjevdeling og hvordan de ulike verdier skal fordeles.

Avtaler om barna

Om det er barn i familien vil det ofte være mye følelser involvert, og det er mye som skal ordnes, både praktisk og økonomisk, ved en skilsmisse og samlivsbrudd.

Par med barn under 16 år må gjennomgå obligatorisk mekling ved samlivsbrudd. Målet med meklingen er å få foreldrene til å inngå en skriftlig samværsavtale, som regulerer hvor mye tid barna skal tilbringe med hver av foreldrene, men hva skjer om dere ikke blir enige om en samværsavtale?

Foreldre som ikke klarer å bli enige om spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær på familievernkontoret, vil de ha behov for advokatbistand. Som advokat kan vi bistå med rådgivning, forhandlinger og om det blir nødvendig føre saken for retten. Det er også mulig å forhandle om dette før man flytter fra hverandre, for å sørge for en mest mulig skånsom overgang for barna.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

I disse koronatider arbeider vi elektronisk ved vårt kontor. Vi er tilgjengelig for møter over telefon, eller ved videokonferanse om det er ønskelig.

skolevalg

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Etter samlivsbrudd er det mange beslutninger som må tas av foreldre i felleskap. Ofte oppstår det uenigheter om store og ...

Når er delt fast bosted til barnets beste?

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene er likestilte og har samme myndigheten til å ta avgjørelser om barnet. Avgjørelser ...
overgrep

Hvordan vurderer retten påstander om overgrep under samvær?

Vi får ofte forespørsler fra foreldre som er bekymret for at barnet deres blir utsatt for overgrep under samvær. De ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...
familierett

Hvilke momenter legger domstolen vekt på ved valg av bosted?

Praksis i domstolene har over tid utviklet en del momenter som blir tillagt vekt i vurderingen av hvor et barn ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje. Samværssabotasje er når et ...
samværsvegring

Mor fikk foreldreansvaret alene etter samværsvegring

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har nylig bistått en mor i sak om foreldreansvar etter barneloven, hvor kravet var at hun skulle ...
samværsvegring

Gode råd når barn ikke vil på samvær – samværsvegring

Hva gjør du når et barn nekter å dra på samvær? Samværsvegring - det er ikke uvanlig at barn i ...
minimumssamvær

Minimumssamvær – hvor mye samvær har man rett på?

En del foreldre har spørsmål om hvilket minimumssamvær de har rett på med barnet sitt etter samlivsbrudd. Når foreldre med ...