skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse,noe å tenke på i disse tider?

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet tar slutt og ender i skilsmisse. Mange par som sliter i hverdagen, opplever ferier og perioder med mye tid sammen som ekstra krevende.

Divorce day – skilsmissedagen

I Storbritannia brukes begrepet «divorce day» – skilsmissedagen om den første mandagen etter juleferien. Det er den dagen i året da flest par velger å gå fra hverandre.

I Norge kan man se topper i separasjon og skilsmisse både etter jul og etter sommerferien. Mye tyder på at par som sliter i hverdagen, ikke får det bedre når de må tilbringe mer tid sammen og fokuset på «kos» er høyt.

Skilsmisser i etterkant av korona-krisen

Norge, og verden, er nå i en situasjon vi ikke har vært før i fredstid. De fleste av oss er oppfordret til å holde oss hjemme fra jobb og arbeide hjemmefra. I tillegg er skoler og barnehager stengt. Mange av oss vil også oppleve lengre perioder hvor vi er i karantene i hjemmene våre, de smittede vil i tillegg havne i isolasjon.

Vi tilbringer mer tid sammen enn vanlig i hverdagen. De mange ulike roller vi må kombineres samtidig kan bli en utfordring for mange. Rollen som tilstedeværende, tålmodig og pedagogisk forelder, med ansvar for aktivisering og undervisning av barn, skal kombineres med å være en fulltids arbeidstaker på hjemmekontor, samtidig skal man være en partner for ektefellen eller samboeren. For mange kan dette bli en kilde til store konflikter og sannsynligheten for at en del ekteskap ikke overlever denne krisen og ender i skilsmisse er stor.

Konfliktforebyggende tiltak

Økonomiske uenigheter kan tære på forholdet. Det kan være en fordel å snakke sammen i gode tider, for å forebygge store konflikter om forholdet skulle ryke. Etter et samlivsbrudd er ofte viljen til å finne fleksible løsninger langt mindre enn den er mens man fortsatt er sammen. Kanskje det er fornuftig å bruke noe av den ekstra tiden vi har fått hjemme nå til å planlegge for fremtiden og snakke sammen om økonomien. Både samlivsavtaler og ektepakter kan virke forebyggende på store konflikter, om samlivet på et senere tidspunkt skal ta slutt. Har en av dere særkullsbarn kan kanskje også et testament forebygge usikkerhet og konflikter. Vi bistår gjerne med rådgivning og opprettelse av dokumentene.

Skilsmisseoppgjør

Dersom samlivsbruddet er et faktum og dere skal gjennomgå en skilsmisse, er det mange spørsmål som dukker opp, da vil de fleste ha behov for noen gode råd.

Problemstillinger som ofte dukker opp i forbindelse med skilsmisse er spørsmålet om hvem har rett til å overta boligen, og hvor mye den enkelte har krav på i skjevdeling og hvordan de ulike verdier skal fordeles.

Avtaler om barna

Om det er barn i familien vil det ofte være mye følelser involvert, og det er mye som skal ordnes, både praktisk og økonomisk, ved en skilsmisse og samlivsbrudd.

Par med barn under 16 år må gjennomgå obligatorisk mekling ved samlivsbrudd. Målet med meklingen er å få foreldrene til å inngå en skriftlig samværsavtale, som regulerer hvor mye tid barna skal tilbringe med hver av foreldrene, men hva skjer om dere ikke blir enige om en samværsavtale?

Foreldre som ikke klarer å bli enige om spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær på familievernkontoret, vil de ha behov for advokatbistand. Som advokat kan vi bistå med rådgivning, forhandlinger og om det blir nødvendig føre saken for retten. Det er også mulig å forhandle om dette før man flytter fra hverandre, for å sørge for en mest mulig skånsom overgang for barna.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

I disse koronatider arbeider vi elektronisk ved vårt kontor. Vi er tilgjengelig for møter over telefon, eller ved videokonferanse om det er ønskelig.

vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine? Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har ...
Les mer

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har ...
Les mer
likestilling av mor og far

Gode nyheter om likestilling av fedre i domstolene

Ny forskning om likestilling mellom foreldre i barnelovssaker for lagmannsrettene. Ny forskning viser ny data om likestilling og at både ...
Les mer

Flytting med barn etter samlivsbrudd

Nå kan det komme endringer i reglene om flytting med barn etter samlivsbrudd. Barnelovsutvalget har utarbeidet et nytt forslag til ...
Les mer
samværsavtale

Endring av samværsavtale

Hva gjør du når du ønsker endring i en samværsavtale dersom den andre forelderen nekter? Barn har rett til samvær ...
Les mer
foreldrefientlighet

Foreldrefientlighet – Samværssabotasje

Foreldrefientlighet er når et barn vender seg mot en av foreldrene, uten at det foreligger noen god grunn for barnets ...
Les mer

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...
Les mer
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...
Les mer
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
Les mer
pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet ...
Les mer