barnefordeling

Barnefordeling

Når foreldre går fra hverandre er det viktig å avklare hvor barna skal bo fast og hvor mye tid de skal tilbringe med hver av foreldrene. Det kan være lurt å søke råd hos en advokat, om du er usikker på hvilken løsning som er best for dine barn.

Det finnes flere ulike begreper som det er viktig å ha kjennskap til, før man inngår en avtale om barn.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp, søknad om pass, flytting utenlands osv.

Foreldreansvar handler også om hvem som har ansvar for å ta seg av barnet og gi god omsorg.

Fast bosted

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Foreldrene kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos en av foreldrene. Delt fast bosted krever et godt samarbeide mellom foreldrene.

En forelder med fast bosted kan ta avgjørelser om barnets dagligliv knyttet til spørsmål om barnehage, fritidsaktiviteter og flytting innenlands. Ved delt fast bosted må foreldrene ta disse beslutningene i fellesskap.

Samvær

Barn har rett til å være sammen med begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen. Har barnet fast bosted hos en av foreldrene, har barnet vanligvis samvær med den andre. Omfanget av samværet avhenger av hva som er best for barnet.

Den som har samvær, kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet.

Mekling

Alle foreldre som har felles barn under 16 år, må til mekling ved familievernkontoret i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Hensikten med meklingen er å inngå en avtale som regulerer hvor barnet skal bo og hvor mye samvær det skal ha. Avtalen skal inngås med barnets beste som rettesnor.

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, kan man bringe saken inn for domstolen. Domstolen vil i en barnefordelingssak alltid vurdere hva som er til barnets beste, dette er en konkret vurdering i den enkelte sak. For å ha rett til å anlegge en barnefordelingssak for domstolen må man ha en meklingsattest som er mindre enn 6 måneder gammel.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse,noe å tenke på i disse tider?

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...
Les mer
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
Les mer

Hvordan få foreldreansvar alene

I utgangspunktet har de fleste foreldre felles foreldreansvar for barna sine, både dersom de bor sammen og om de har ...
Les mer
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...
Les mer
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
Les mer