Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de har rett på en lik fordeling av verdier ved skilsmisse, det er dessverre ikke alltid riktig.

Fordeling av boligen

Den største kilden til konflikt ved samlivsbrudd er fordelingen av verdiene i boligen. Boligen er også ofte den største verdien ektefellene har. Det kan være lett å glemme hvor mye hver av pratene hadde i egenkapital. Boligprisveksten har i enkelte områder vært svært stor, som vil resultere i et ujevn utgangspunkt for partene når de går fra hverandre. 

Felleseie – likedeling av verdier som utgangspunkt

Utgangspunktet ved felleseie er at verdiene som er opparbeidet under ekteskapet skal fordeles likt mellom ektefellene.

Men dersom den ene hadde mer egenkapital, fra før ekteskapsinngåelsen, så skal dette holdes utenfor delingen, det kalles skjevdelingsmidler. Mange synes det er «urettferdig» at den som skjøt inn mest egenkapital også skal få avkastning på denne. Dersom man har kjøpt en bolig til 3 millioner, hvor den ene hadde egenkapital på kr. 500 000,- og den andre på kr. 100 000,-, og resten var lånefinansiert, og boligen ved samlivsbruddet er verdt 8 millioner, vil den enes egenkapital ha vokst til ca 1,4 millioner, mens den andre ektefellens egenkapital kun har vokst kr. 240 000,-. 

Hovedregelen er felleseie

Ifølge ekteskapsloven er utgangspunktet at ektefeller har felleseie hvis ikke særeie er spesielt avtalt i en ektepakt.  Det betyr at formuen skal deles mellom ektefellene hvis ekteskapet tar slutt. Men det betyr ikke nødvendigvis at begge ektefeller har krav på like mye. 

Det som skal deles likt er de verdier som ektefellene har opparbeidet sammen mens de var gift. Verdier man hadde med seg inn i ekteskapet, kan holdes utenfor delingen, såkalt skjevdeling. Dette gjelder også arv og gaver man har fått underveis i ekteskapet. 

Dokumentasjon er avgjørende

Dersom dere er uenige om hvor mye egenkapital eller skjevdelingsmidler den enkelte hadde ved ekteskapsinngåelsen, er det dokumentasjonen som er avgjørende. Kan du ikke dokumentere et skjevdelingskrav, vil hovedregelen om likedeling slå inn. Det er derfor viktig å fremskaffe kontoutskrifter og ta godt vare på dokumentasjon, også gjennom samlivet. 

Hva med penger som er forbrukt?

Det er kun verdier som er i behold som kan skjevdeles. Dersom den ene hadde mye sparepenger da ekteskapet ble inngått, men disse har blitt brukt til forbruk, innbo, oppussing, barna mv, kan det være svært vanskelig å beregne hva som er i behold. Det er derfor viktig å være nøye med dokumentasjonen dersom den ene skal bruke av slike midler. Ta vare på dokumentasjon, og skriv avtaler/ektepakt om det er snakk om store verdier. 

Husleiekrav

Det er vanlig at den ene av partene flytter ut av boligen og at den andre blir boende. Frem til boet er oppgjort, så har den som flyttet ut krav på husleie fra den som blir boende. Det kan være vanskelig å beregne størrelsen på husleien, som også er en kilde til konflikt. Det er svært viktig å huske på at det er krav om skriftlighet ved husleiekrav. Har du ikke skriftlig fremsatt krav om husleie, vil du heller ikke ha krav på noe leie. 

Samlivsbrudd med barn

Samlivsbrudd som involverer barn er ofte mer komplisert, med flere konflikttemaer og flere følelser involvert. Det finnes ingen fasit på hva som er den beste løsningen for deres familie i forbindelse med samlivsbrudd. Noen selger alt og begynner på nytt hver for seg. Andre er opptatt av at barna skal vokse opp i barndomshjemmet, med venner og nettverk rundt seg og går for en mellomløsning. Uansett er det viktigste for barnas del å bli skjermet for de voksnes uenigheter, og at de får mest mulig ro til å være barn, og ikke brikker i foreldrenes konflikt.

Fri rettshjelp i skilsmissesaker

I saker om skilsmisse kan du i noen tilfeller ha krav på fri rettshjelp.

Ta kontakt

Ta kontakt om du har spørsmål, eller ønsker hjelp, i forbindelse med separasjon, skilsmisse og ditt økonomiske oppgjør.

Vi har håndtert mange skifteoppgjør, både utenrettslig og ved bistand fra domstolene.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak på epost cathrine@advokatrm.no eller telefon 413 13 880.

skolevalg

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Etter samlivsbrudd er det mange beslutninger som må tas av foreldre i felleskap. Ofte oppstår det uenigheter om store og ...

Når er delt fast bosted til barnets beste?

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene er likestilte og har samme myndigheten til å ta avgjørelser om barnet. Avgjørelser ...
overgrep

Hvordan vurderer retten påstander om overgrep under samvær?

Vi får ofte forespørsler fra foreldre som er bekymret for at barnet deres blir utsatt for overgrep under samvær. De ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...
familierett

Hvilke momenter legger domstolen vekt på ved valg av bosted?

Praksis i domstolene har over tid utviklet en del momenter som blir tillagt vekt i vurderingen av hvor et barn ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
samværssabotasje

EMDs explorer-regel pålegger endring i håndtering av samværssabotasje

EMD avsa i 2017 en avgjørelse som har sendt viktige signaler til norske domstoler om samværssabotasje. Samværssabotasje er når et ...
samværsvegring

Mor fikk foreldreansvaret alene etter samværsvegring

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har nylig bistått en mor i sak om foreldreansvar etter barneloven, hvor kravet var at hun skulle ...
samværsvegring

Gode råd når barn ikke vil på samvær – samværsvegring

Hva gjør du når et barn nekter å dra på samvær? Samværsvegring - det er ikke uvanlig at barn i ...
minimumssamvær

Minimumssamvær – hvor mye samvær har man rett på?

En del foreldre har spørsmål om hvilket minimumssamvær de har rett på med barnet sitt etter samlivsbrudd. Når foreldre med ...