Advokatfirmaet Rieber-Mohn  AS er et advokatfirma startet av advokat Cathrine Rieber-Mohn. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum, like ved Oslo tingrett.

Firmaet har spesialisert seg på barne- og familierett, skilsmisseoppgjør og samboeroppgjør, samt psykisk helsevern og strafferett.

Barneretten er et omfattende fagområde, som krever en erfaren og oppdatert advokat. En erfaren advokat vil kunne være avgjørende for at du skal vinne frem med dine argumenter og synspunkter og oppnå gode løsninger. Vi sikrer deg personlig oppfølging i alle saker. 

Advokatene har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene, og har prosedert saker i de fleste av Norges tingretter, samt ført saker for lagmannsrettene. I tillegg har vi omfattende erfaring fra fylkesnemnda og kontrollkommisjonen. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn

Advokat Cathrine Rieber-Mohn er ekspert på saker innen familieretten. Hun arbeider med alle typer saker som omhandler barn, som foreldretvister og saker etter barnevernloven, hvor hun både representerer barn, ungdom og foreldre. 

Advokat Rieber-Mohn har også omfattende erfaring fra fylkesnemndene, som behandler saker etter barnevernloven, hvor hun har vunnet en rekke saker mot barnevernet.

Hun har også omfattende erfaring med psykisk helsevern, og møter jevnlig i kontrollkommisjonen og i domstolene i saker etter psykisk helsevernloven.

Videre har hun erfaring som forsvarer og som bistandsadvokat. Særlig i saker knyttet til familievold og vold i nære relasjoner, herunder seksuallovbrudd. 

Advokat Rieber-Mohn påtar seg også oppdrag innen saker knyttet til økonomisk oppgjør ved skilsmisse eller etter samboerbrudd, utarbeidelse av samlivsavtaler, ektepakter og testamenter og ulike arverettslige problemstillinger. Hun har bistått klienter med å få gode skifteoppgjør både utenrettslig og i tingretten og lagmannsretten. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn innehar en internasjonal mastergrad i alternativ tvisteløsning, som innebærer at hun har spesialkompetanse på forhandlinger og mekling. Denne spesialkompetansen er nyttig i sakshåndteringen, da det er viktig å være løsningsorientert fra sakens begynnelse. Dette kan bidra til effektiv løsning av saken, og spare parter for både tid og penger. Advokat Rieber-Mohn er godkjent som advokatmekler og er medlem av Advokatforeningen.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn kan kontaktes på telefon 41313880 og e-post cathrine@advokatrm.no

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...