Om firmaet

Advokat Rieber-Mohn AS er et advokatfirma drevet av advokat Cathrine Rieber-Mohn, som arbeider i et kontorfellesskap med rundt 20 andre erfarne advokater sentralt i Oslo sentrum.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn er ekspert på saker innen familieretten.

Hun arbeider med alle typer saker som omhandler barn, som foreldretvister og saker etter barnevernloven, hvor hun både representerer barn og foreldre.

Les mer her

Fagområder

besteforeldre

Familierett

Familieretten omfatter også saker som omhandler inngåelse av samboeravtaler, ektepakter, samt spørsmål knyttet til arv.

barnefordeling

Barnefordeling

Når foreldre gjennomgår samlivsbrudd er det viktig å bli enige om hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær de skal ha med den forelderen de ikke skal bo sammen med.

barnevern

Barnevern

De fleste foreldre opplever det som krevende å være i kontakt med barneverntjenesten. Allerede på undersøkelsesstadiet kan det være fornuftig å kontakte advokat for å få råd om hvordan håndtere saken.

skilsmisse

Samlivsbrudd

Det kan være vanskelig å finne ut hva man har krav på ved et samlivsbrudd. Ta kontakt med advokat for råd, før du inngår en bindende avtale.

Skilsmisse

Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte og det kan være lurt å søke råd fra en advokat med erfaring i slike saker. Advokaten kan bistå deg med å få en oversikt over deres økonomi og beregne hva den enkelte av dere har krav på etter loven.

justitia

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar rettighetene til en fornærmet eller etterlatt i en straffesak. Bistandsadvokat dekkes av fri rettshjelp.

strafferett

Forsvarer

Er du siktet for å ha begått en straffbar handling, følger det av straffeprosessloven at man har rett til å la seg bistå av en forsvarer.

Artikler

anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. 

De kan være usikre på om det de opplevde er en voldtekt i lovens forstand, og om hendelsen er straffbar...

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om din sak.

Besøksadresse: Prinsens gate 22, 0157 Oslo
Postadresse: Postboks 373 Sentrum, 0102 Oslo
Tlf: 413 13 880
Epost: cathrine@advokatrm.no