Advokatfirmaet Rieber-Mohn AS undersøker alltid om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Fri rettshjelp innvilges dersom man oppfyller vilkårene for det. Om det skal betales egenandel avgjøres av din skattbare inntekt.

En del sakstyper er også dekket av rettshjelpsdekningen i din innboforsikring.

Den alminnelige timeprisen varierer fra kr 2300,- (kr 2875 inkl. mva) til kr 2800,- (kr 3500 inkl. mva).

Beregning av salær

Det inngås en konkret oppdragsavtale ved oppstart av hvert oppdrag. Timesatsen vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Det kan også avtales at det skal innbetales forskudd.

Salær fastsettes etter medgått tid og det utarbeides spesifisert timeliste, som sendes ut sammen med fakturaen, som spesifiserer tidsbruken i saken.

Firmaet følger retningslinjene Advokatforeningen har utarbeidet vedrørende prissetting.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Du vil da få oppgi den timepris som gjelder for din sak, før oppdragsavtale inngås.

Advokaten vil vurdere om saken din dekkes av rettshjelpsdekning i din innboforsikring, eller om du har krav på fri rettshjelp.