Den alminnelige timeprisen varierer fra kr. 2100 (kr. 2625 inkl. mva) til kr. 2500 (kr. 3125 inkl. mva) Timeprisen fastsettes konkret i hvert enkelt oppdrag.

Det inngås en konkret oppdragsavtale ved oppstart av hvert oppdrag. Timesatsen vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Det kan også avtales at det skal innbetales forskudd.

Salær fastsettes etter medgått tid og det utarbeides spesifisert timeliste, som sendes ut sammen med fakturaen, som spesifiserer tidsbruken i saken.

Firmaet følger retningslinjene Advokatforeningen har utarbeidet vedrørende prissetting.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Du vil da få oppgi den timepris som gjelder for din sak, før oppdragsavtale inngås.

Advokaten vil vurdere om saken din dekkes av rettshjelpsdekning i din innboforsikring, eller om du har krav på fri rettshjelp.