skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og økonomisk oppgjør.

Råd for foreldre ved samlivsbrudd

 1. Tenk på barna først!
 2. Kontakt familievernkontoret. Mekling på familievernkontoret er obligatorisk for foreldre med barn under 16 år, som flytter fra hverandre. Meklingsattest er også en forutsetning for å få separasjonsbevilling, om dere har vært gift, og den er en forutsetning for enkelte trygderettigheter som rett til utvidet barnetrygd og mulighet til å søke overgangsstønad.
 3. Bruk timene på familievernkontoret godt. Forsøk å få til en avtale, og prøv gjerne ut ulike ordninger før dere inngår en skriftlig avtale.
 4. Ikke bland sammen økonomi og barna. Barnefordeling handler kun om barnets beste, ikke bruk barna som pressmiddel eller forhandlingskort. Vær like vel bevist på at antall overnattinger påvirker hvor mye man må betale i barnebidrag.
 5. Har dere høyt konfliktnivå? Forsøk å avtale samvær for en kortere periode av gangen til å begynne med. Samlivsbrudd er en livskrise, og både barn og voksne trenger tid til å tilpasse seg en ny hverdag. Et kortere tidsperspektiv kan være lettere å se for seg. Fokuser på de første månedene, og ikke glem å snakke om de første feriene og helligdager som kommer.
 6. Ta en fot i bakken, hvordan har samværsordningen fungert, hvordan har barna det egentlig? Evaluer avtalen før dere inngår en permanent avtale.
 7. Snakk om det økonomiske. Barnebidrag dekker ikke alt, hvem skal betale for fritidsaktiviteter, nye ski og konfirmasjonsfesten? Ulikheter i foreldrenes økonomi er ofte en kilde til konflikt.
 8. Ikke vær redd for å be om råd. Kontakt gjerne advokat for rådgivning. Det kan være lurt å diskutere med en uavhengig rådgiver, før man inngår en avtale. Mange opplever at mekler ved familievernkontoret raskt tar den enes parti, da kan det være fornuftig å høre om rådene man får der er gode.  
 9. Vit at avtaler om barn er ikke bindende, med mindre de er inngått i retten. De legger like vel sterke føringer for fremtidig bosted og samvær, så tenk deg godt om før du inngår en avtale.

Økonomisk oppgjør

 1. Søk separasjon så raskt som mulig. En del ytelser gis knyttet til sivil status. Har dere felles barn under 16 år må du ha meklingsattest fra familievernkontoret før du kan få separasjonsbevilling.
 2. Tenk nøye gjennom hva du brakte med deg av verdier inn i forholdet. Hadde du egenkapital i boligen? Har du mottatt arv eller gave? Dette kan ha stor påvirkning på det økonomiske oppgjøret.
 3. Hvem skal overta boligen? Frem til dere har blitt enige om en skifteavtale kan den som flytter ut kreve husleie av den andre.
 4. Gi hverandre tidlig tilgang til kontoutskrifter og skattemeldinger, dette gjør det enklere å beregne korrekt oppgjør, og sparer dere for mye konflikter.
 5. Ikke alle kamper er verdt å ta, men husk at avtaler er bindende, om du angrer på at du var for raus om noen år, kan det være for sent.
 6. Vær nøye med dokumentasjon, ta vare på kvitteringer fra etter samlivsbruddet, slik at dere får en rettferdig fordeling av de siste felles utgifter.
 7. Ta gjerne kontakt med en advokat for en vurdering, enten sammen eller hver for dere. Reglene om økonomisk oppgjør, både ved samboerskap og ekteskap, kan være vanskelig å sette seg inn i, det kan lønne seg økonomisk å bruke et par advokattimer på å få en vurdering.

Fri rettshjelp

Visste du at du kan ha krav på fri rettshjelp både i forhold til barnefordeling og økonomisk oppgjør etter samlivet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine? Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har ...
Les mer

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har ...
Les mer
likestilling av mor og far

Gode nyheter om likestilling av fedre i domstolene

Ny forskning om likestilling mellom foreldre i barnelovssaker for lagmannsrettene. Ny forskning viser ny data om likestilling og at både ...
Les mer

Flytting med barn etter samlivsbrudd

Nå kan det komme endringer i reglene om flytting med barn etter samlivsbrudd. Barnelovsutvalget har utarbeidet et nytt forslag til ...
Les mer
samværsavtale

Endring av samværsavtale

Hva gjør du når du ønsker endring i en samværsavtale dersom den andre forelderen nekter? Barn har rett til samvær ...
Les mer
foreldrefientlighet

Foreldrefientlighet – Samværssabotasje

Foreldrefientlighet er når et barn vender seg mot en av foreldrene, uten at det foreligger noen god grunn for barnets ...
Les mer

Samværsnekt av frykt for barnebortføring

Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet om foreldre kan gis samværsnekt for barn som er plassert i fosterhjem, med den ...
Les mer
familierett

Plan for tilbakeføring ved omsorgsovertagelse i barnevernssaker

Norge har det siste året tapt flere barnevernssaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD, fordi de ikke har utarbeidet en plan ...
Les mer
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
Les mer
pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet ...
Les mer