skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og økonomisk oppgjør.

Råd for foreldre ved samlivsbrudd

 1. Tenk på barna først!
 2. Kontakt familievernkontoret. Mekling på familievernkontoret er obligatorisk for foreldre med barn under 16 år, som flytter fra hverandre. Meklingsattest er også en forutsetning for å få separasjonsbevilling, om dere har vært gift, og den er en forutsetning for enkelte trygderettigheter som rett til utvidet barnetrygd og mulighet til å søke overgangsstønad.
 3. Bruk timene på familievernkontoret godt. Forsøk å få til en avtale, og prøv gjerne ut ulike ordninger før dere inngår en skriftlig avtale.
 4. Ikke bland sammen økonomi og barna. Barnefordeling handler kun om barnets beste, ikke bruk barna som pressmiddel eller forhandlingskort. Vær like vel bevist på at antall overnattinger påvirker hvor mye man må betale i barnebidrag.
 5. Har dere høyt konfliktnivå? Forsøk å avtale samvær for en kortere periode av gangen til å begynne med. Samlivsbrudd er en livskrise, og både barn og voksne trenger tid til å tilpasse seg en ny hverdag. Et kortere tidsperspektiv kan være lettere å se for seg. Fokuser på de første månedene, og ikke glem å snakke om de første feriene og helligdager som kommer.
 6. Ta en fot i bakken, hvordan har samværsordningen fungert, hvordan har barna det egentlig? Evaluer avtalen før dere inngår en permanent avtale.
 7. Snakk om det økonomiske. Barnebidrag dekker ikke alt, hvem skal betale for fritidsaktiviteter, nye ski og konfirmasjonsfesten? Ulikheter i foreldrenes økonomi er ofte en kilde til konflikt.
 8. Ikke vær redd for å be om råd. Kontakt gjerne advokat for rådgivning. Det kan være lurt å diskutere med en uavhengig rådgiver, før man inngår en avtale. Mange opplever at mekler ved familievernkontoret raskt tar den enes parti, da kan det være fornuftig å høre om rådene man får der er gode.  
 9. Vit at avtaler om barn er ikke bindende, med mindre de er inngått i retten. De legger like vel sterke føringer for fremtidig bosted og samvær, så tenk deg godt om før du inngår en avtale.

Økonomisk oppgjør

 1. Søk separasjon så raskt som mulig. En del ytelser gis knyttet til sivil status. Har dere felles barn under 16 år må du ha meklingsattest fra familievernkontoret før du kan få separasjonsbevilling.
 2. Tenk nøye gjennom hva du brakte med deg av verdier inn i forholdet. Hadde du egenkapital i boligen? Har du mottatt arv eller gave? Dette kan ha stor påvirkning på det økonomiske oppgjøret.
 3. Hvem skal overta boligen? Frem til dere har blitt enige om en skifteavtale kan den som flytter ut kreve husleie av den andre.
 4. Gi hverandre tidlig tilgang til kontoutskrifter og skattemeldinger, dette gjør det enklere å beregne korrekt oppgjør, og sparer dere for mye konflikter.
 5. Ikke alle kamper er verdt å ta, men husk at avtaler er bindende, om du angrer på at du var for raus om noen år, kan det være for sent.
 6. Vær nøye med dokumentasjon, ta vare på kvitteringer fra etter samlivsbruddet, slik at dere får en rettferdig fordeling av de siste felles utgifter.
 7. Ta gjerne kontakt med en advokat for en vurdering, enten sammen eller hver for dere. Reglene om økonomisk oppgjør, både ved samboerskap og ekteskap, kan være vanskelig å sette seg inn i, det kan lønne seg økonomisk å bruke et par advokattimer på å få en vurdering.

Fri rettshjelp

Visste du at du kan ha krav på fri rettshjelp både i forhold til barnefordeling og økonomisk oppgjør etter samlivet?

Kontakt oss gjerne

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak. 

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...