samværsvegring

Nytt lovforslag reverserer fedres likestilte rett til foreldreansvar.

Det har nylig kommet et nytt lovforslag som reverserer fedres likestilte rett til foreldreansvar ved fødsel. Dette vil medføre at fedre ikke lenger automatisk får foreldreansvar for barna sine, om de ikke er gift med, eller bor sammen med mor ved fødsel.

Mange foreldre er usikre på hva foreldreansvar egentlig innebærer.

Hva innebærer foreldreansvar?

En del av foreldreansvaret innebærer retten til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Ansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. Barn har rett til å bli hørt, og de har rett til å bestemme mer selv etter hvert som de blir eldre.

Den som har foreldreansvar, har rett til å ta avgjørelser om:

 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Samtykke til ekteskapsinngåelse
 • Innmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinske inngrep
 • Flytting utenlands

Felles foreldreansvar og fast bosted

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, skal avgjørelsene tas i fellesskap.

Foreldreansvar er noe annet enn fast bosted. Fast bosted handler om hvor barnet skal bo etter et samlivsbrudd. Den som barnet bor fast med, har rett til å ta avgjørelser som gjelder den daglige omsorgen for barnet. Det omfatter avgjørelser om flytting innenlands og større avgjørelser om dagliglivet, som f.eks. barnehage og fritidsaktiviteter. Hvis barnet har delt fast bosted, skal foreldrene ta avgjørelsene i fellesskap.

Beslutninger under samvær

Noen har kun samvær med barnet. Den som er sammen med barnet har også rett til å ta noen avgjørelser. Det er avgjørelser om:

 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp skole
 • Tilsyn og stell

Har du spørsmål om foreldreansvar?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...