barn

Folkeregistrert adresse ved delt fast bosted.

Mange foreldre lurer på hvorfor barnets folkeregistrerte adresse viktig, ved avtale om delt fast bosted.

Barn som bor på to ulike steder, kan kun ha folkeregistrert adresse på ett sted. Foreldrene må bli enige om hvilken bostedsadresse barnet skal registreres på.

Den folkeregistrerte adressen får stor betydning for barnets rett til å gå på nærskolen, for den adressen avgjør hvilken skole barnet har rett til å gå på. Dette vil kunne komme på spissen i de tilfellene hvor foreldrenes bostedsadresser tilhører to ulike skolekretser.

Når dere har blitt enige om hvor barnet skal folkeregistreres, må avtalen om delt fast bosted registreres i Folkeregisteret for å sikre at barnets bostedsadresse blir riktig. Du finner mer informasjon om hvordan det kan gjøres på Skatteetatens sider.

Tidligere kunne barnets folkeregistrerte adresse også skape utfordringer knyttet til flytting. Folkeregisteret har nå mulighet til å registrere at barnet har delt bosted. Hvis en avtale om delt bosted er registrert, vil flyttemeldingen ikke være gyldig før begge foreldrene har samtykket.

Har du spørsmål om delt fast bosted eller folkeregistrert adresse?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...