Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og det skal gjennomføres et skifteoppgjør, kalles oppgjøret et sammensatt skifte. Dette er fordi man først må dele ektefellenes eiendeler i to, før man kan beregne arv. Ved fordelingen av verdiene gjennomføres det derfor først et «skilsmisseoppgjør» mellom de to ektefellenes verdier, før man kan beregne arven. Årsaken til dette er at man må finne ut hva avdøde etterlater seg av gjeld og verdier, før man kan beregne arv.

Skjevdeling etter ekteskapsloven § 59

Reglen om skjevdeling etter ekteskapsloven gjelder også når man skal beregne et sammensatt skifte. Skjevdeling innebærer at verdier en ektefelle har med seg inn i ekteskapet, eller får i arv eller gave av andre enn ektefellen, kan holdes helt utenfor delingen.

Også ved dødsfall er det en unntaksbestemmelse i ekteskapslovens § 59 annet ledd, hvor domstolen har mulighet til helt eller delvis se bort fra skjevdelingsretten om det gir et åpenbart urimelig resultat for den lengstlevende.

Særkullsbarn

Skjevdeling i arveoppgjør er særlig aktuelt når ektefellene har særkullsbarn, som betyr barn etter kun den ene parten i et ekteskap. Særkullsbarnet er bare arving etter den ene ektefellen, og det er derfor viktig at man fordeler ektefellenes formue mellom dem, før man beregner arven.

Arveplanlegging

Mange ektefeller med særkullsbarn ønsker å planlegge arven og skaffe seg en oversikt over hva den enkelte vil sitte igjen med etter dødsfallet til den andre. De fleste ønsker å beskytte gjenlevende ektefelle, for eksempel ved å sørge for at den som lever lengst kan fortsette å bo i boligen. Andre ønsker å beskytte fellesbarna på bekostning av særkullsbarna. Dette kan gjøres ved inngåelse av testament og ektepakt.

Bruk advokat ved arveoppgjør med skjevdelingskrav

Det er ofte lurt å benytte advokat i forbindelse med arveoppgjør, enten det gjøres privat eller ved offentlig skifte. Du er da sikret å få den arv som du har krav på etter loven.

Reglene for skjevdeling i arveoppgjør og arv kan være kompliserte og vanskelige å forstå, derfor er det lurt å bruke advokat til dette.

Advokat Rieber-Mohn har håndtert mange arve- og skifteoppgjør.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak på epost cathrine@advokatrm.no eller telefon 413 13 880.

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...

Fordeling av gjeld – gjeldsavleggelse – ved skilsmisse

Beregning av gjeldsavleggelse ved skilsmisse er et komplisert tema. Hovedregelen for gjeldsavleggelse finnes i ekteskapsloven § 58. Rett til å ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...