samvær

Samvær i barnevernssaker

Når fylkesnemnda har bestemt at barnet ikke skal bo hjemme lenger, skal nemnda samtidig vurdere og bestemme samvær mellom foreldre og barn. Hvor mye samvær det skal være, bestemmes ut fra en konkret, individuell vurdering for hvert enkelt barn. Hensynet til barnets beste skal være et overordnet prinsipp i vurderingen.

Menneskerettighetene sier at barn og foreldre har rett til et familieliv med hverandre, og som hovedregel er det er best for barn å vokse opp i familien sin. Alle omsorgsovertakelser er derfor i utgangspunktet midlertidige, og det er en målsetning av barnet skal gjenforenes med familien sin. 

Formålet med at barn og foreldre skal fortsette å møtes selv om barnet har flyttet ut, er å opprettholde og styrke relasjonen mellom dem. Barneverntjenesten har plikt til å gjøre nødvendige tilpasninger slik at det blir gode samvær som oppfyller formålet med samværene, og som ivaretar barnets kapasitet og behov.

Det er veldig inngripende å ikke la barnet møte foreldrene sine. Det må derfor foreligge sterke og spesielle grunner for å nekte samvær. Hvis barnets helse og utvikling vil ta skade av å møte foreldrene, skal det ikke fastsettes samvær. Men da kan samværet bare stanses så lenge det er strengt nødvendig. Barneverntjenesten må derfor vurdere om samværet kan gjenopptas med jevne mellomrom.

Har du spørsmål i en barnevernssak?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...