EMD

Fem hovedpunkter fra EMD-dommene

Norge har blitt felt for brudd på menneskerettighetene i mange barnevernssaker i EMD. Men hva betyr egentlig dette for deg?

Avgjørelsene fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) sier noe om hvordan innholdet i menneskerettighetene skal forstås på barnevernfeltet. Høyesterett har også fulgt opp disse avgjørelsene gjennom flere dommer. Her peker vi på fem hovedpunkter som har betydning for deg som har en barnevernssak:

 • Barn og foreldre har rett til familieliv sammen.

En omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig. Målet er at barn og foreldre skal gjenforenes så snart foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg.

 • Målet om å gjenforene barn og foreldre kan bare forlates hvis:
  • Foreldrene er særlig uegnet,
  • Gjenforening vil skade barnets helse og utvikling, eller
  • Hvis det har gått betydelig tid siden omsorgsovertakelsen

Å forlate gjenforeningsmålsetningen er veldig inngripende. Hvis målsetningen forlates må det fremgå tydelig hvorfor gjenforening ikke er aktuelt, og hva som er gjort for å gjøre det mulig med gjenforening.

 • Foreldre skal følges opp etter en omsorgsovertakelse.

Det er ikke bare barn som skal følges opp etter en omsorgsovertakelse, foreldre skal også følges opp. Fokuset på oppfølgingen skal være om foreldrene har evne og vilje til å bedre omsorgsevnene sine.

 • Samvær skal være til barnets beste, og skal fastsettes etter en konkret vurdering for hvert enkelt barn.

Samvær skal fastsettes slik at relasjonen mellom foreldre og barn opprettholdes og styrkes. Staten har så langt det er mulig en plikt til å sørge for at det blir gode samvær. Samværene og samværsomfanget skal regelmessig vurderes.

 • Krav til oppdaterte vurderinger

Når det skjer endringer med barnet eller foreldrene, må det gjøres en oppdatert vurdering. Hvis foreldrenes omsorgsevner har utviklet seg positivt eller livssituasjonen har endret seg, må det gjøres en oppdatert vurdering som dokumenteres.

Har du spørsmål i en barnevernssak?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 41313880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...