Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. 

Det er flere kvinner enn menn som rapporterer at de blir utsatt for alvorlig fysisk vold i nære relasjoner. Ca 10% av norske kvinner og 2% av norske menn rapporterer at de har vært utsatt for alvorlig fysisk vold hjemme. 

Vi vet også at 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet. Og at 1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet, som å bli sparket, slått eller mishandlet. 

For seksuelle overgrep, oppgir 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter at de har opplevd dette en eller flere ganger i barndommen. 

Statistikk viser videre at 9% av alle kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt minst en gang i livet. 

Vold er dessverre et stort og omfattende samfunnsproblem som rammer mange. Årlig blir om lag 20 000 voldslovbrudd anmeldt til politiet. Mørketallene er store og mange vegrer seg for å gå til anmeldelse. Dette gjelder særlig ved vold i nære relasjoner, hvor offer og gjerningsperson har en relasjon til hverandre. 

Ulike former for vold

Vold deles normalt inn i tre hovedkategorier

  • Fysisk vold
  • Psykisk vold
  • Seksuell vold

Under disse finnes det også ulike underkategorier. Blant annet materiell vold (ødeleggelse av gjenstander) og latent vold (perioden mellom voldsepisoder, med overhengende trussel om vold).

Vold i hjemmet med barn til stede

Når det er vold i hjemmet og foreldre utsetter hverandre for fysisk vold som barnet er vitne til, vil dette være svært skremmende for barnet. Dette anses som en type vold mot barnet selv. 

Hva kan du gjøre om du opplever vold i hjemmet?

Mange kvier seg for å anmelde vold, særlig når man er i en relasjon med voldsutøveren. Mange er heller ikke klar over at de har rett til å få gratis hjelp fra en advokat for å vurdere og få informasjon om fordeler og ulemper med å anmelde voldsutøveren, før man bestemmer seg for om man vil gå videre til politiet med saken. 

Advokater har taushetsplikt og du kan være trygg på at om du velger å ikke gå videre med saken, vil ikke voldsutøveren få noe opplysninger om at du har oppsøkt advokat for rådgivning. 

Krisesenter

Krisesentrene er et tilbud til de som er utsatt for vold eller overgrep fra nærstående, enten partner, familie eller andre man er i et tilsvarende nært forhold til. De bistår både i akutte kriser, men også med samtaler og annen bistand ellers, utenom den akutte krisen. Her kan du både få beskyttelse i en akutt situasjon, men også råd og veiledning. 

Anmeldelse til politiet

Om du velger å gå videre med å anmelde volden du har vært utsatt for, vil du i de fleste tilfeller ha krav på en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil være tilgjengelig for deg gjennom hele prosessen, fra du vurderer å anmelde forholdet, gjennom avhør og oppfølging av politiet, og i en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten vil også kunne hjelpe deg å søke erstatning om du ønsker det, både fra gjerningspersonen, men også gjennom ordningen for voldsoffererstatning. 

Ønsker du å få hjelp til å vurdere om du skal anmelde vold i nær relasjon?

Vi hjelper deg gjerne, og du kan være trygg på at vi ivaretar deg gjennom alle ledd av prosessen. 

Ta kontakt

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har omfattende erfaring som bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. De kan være ...

Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det ...

Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk? Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett ...