vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine?

Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har blitt rullet ut for barn ned til 12 år, har det aktualisert spørsmålet om hvem som må gi samtykke for at barn under 16 år kan få koronavaksine.

Vaksinasjon er helsehjelp, i utgangspunktet kan helsehjelp kun gis med samtykke fra pasienten. For barn er det fastsatt i loven at foreldrene, eller andre med foreldreansvaret, har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år. Dette innebærer at det som utgangspunkt kreves samtykke fra begge foreldrene når foreldreansvaret er delt, og at en forelder som ikke har del i foreldreansvaret, som utgangspunkt ikke kan samtykke på vegne av barnet.

Det finnes flere unntak fra denne hovedregelen. For helsehjelp som regnes som en del av  den  daglige  og  ordinære omsorgen for et barn, er det tilstrekkelig med samtykke fra én av foreldrene. Det gjelder også en forelder som ikke har del i foreldreansvaret. Dette inkluderer behandling for vanlige tilstander som halsbetennelse, influensa, skrubbsår osv. 

Vaksinasjonsprogrammet, krav om foreldreansvar

Barnevaksinasjonsprogrammet er også regnet som del av den daglige og ordinære omsorgen for  barnet,  men i motsetning til annen helsehjelp som nevnt over, kreves det del i foreldreansvaret for å samtykke til vaksinasjon av et barn, men det er tilstrekkelig at én av foreldrene med foreldreansvar gir samtykke, om begge foreldrene har foreldreansvaret sammen. 

Samtykke til vaksine mot covid-19, koronavaksine

Koronavaksinen er ikke del av det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og faller dermed ikke inn under  særregelen for barnevaksinasjonsprogrammet, som sier at det er tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker.  

Helsedirektoratet har foretatt en vurdering av om koronavaksinen kan anses som en del  av  den daglige  og ordinære  omsorgen for barnet, slik at det er tilstrekkelig med en forelders samtykke, men de har komme til at for vaksiner utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, som reisevaksiner, influensavaksiner og nå også koronavaksine, faller utenfor unntaksregelen, slik at hovedregelen om at begge foreldre med foreldreansvar må samtykke gjelder, for at vaksinen kan gis til barnet. 

Foreldreansvar alene

Denne problemstillingen har ført til en aktualisering av spørsmålet om delt foreldreansvar. For foreldre som i praksis er alene om omsorgen for barna, mens den andre forelderen er utilgjengelig, eller ikke involvert i barnas liv, kan det by på store utfordringer at det kreves samtykke fra begge foreldre for å vaksinere barnet.  Barna er ofte så store, for øyeblikket vaksineres barn fra 12 år og oppover, slik at barnet selv kanskje har et klart ønske om å få vaksinen, for å gjenoppta et normalt sosialt liv. Da er det en stor belastning for barnet at en forelder nekter dem vaksinen.

En del foreldre ønsker derfor å få endret fra felles foreldreansvar til foreldreansvar alene, slik at de alene kan ta beslutningen på vegne av barnet.

Lurer du på hva som skal til for at du kan få foreldreansvar alene kan du lese mer om det her.

Fri rettshjelp

I alle saker som omhandler barn, fast bosted, samvær og foreldreansvar vil man kunne få fri rettshjelp. Dette forutsetter at man oppfyller de økonomiske vilkårene. Advokaten vil alltid sjekke om du har krav på fri rettshjelp ved oppstart av din sak.

Trenger du hjelp til å få foreldreansvaret alene? Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...