pappaperm

Pappaperm ved samlivsbrudd

Pappaperm eller fedrekvoten som det egentlig heter, er for tiden på 15 uker. For å ha rett til å ta ut pappaperm er det noen vilkår som må være oppfylt. Pappapermen står også i en særstilling om foreldrene går fra hverandre før far har tatt ut sine permisjonsuker.

Vilkår for pappaperm

For at far skal ha rett til å ta ut pappaperm må både mor og far ha rett til foreldrepenger.

Om mor ikke har opptjent selvstendig rett til foreldrepenger og har mottatt engangsstønad vil ikke far ha rett til å ta ut pappaperm.

Dersom far ikke har opptjent rett til foreldrepenger, overføres pappapermen til mor.

Dersom far ikke tar ut pappapermen, vil ukene gå tapt. Det er unntak for denne reglen dersom foreldrene søker om å få pappapermen overført til mor, dersom faren er for syk til å ta seg av barnet alene.

Medmor er nå gitt samme rettigheter til permisjon som fedre har.

Rett til permisjon ved samlivsbrudd

Dersom foreldrene går fra hverandre før far har tatt sin pappaperm overføres pappapermen til mor, forutsatt at det er hun som har overtatt den daglige omsorgen for barnet (fast bosted).

Foreldrene har rett til å avtale at far fortsatt skal ta ut sin del av pappapermen, men da kreves det at foreldrene er enige om dette. Foreldrene må da søke NAV om dette, og ved søknaden er det krav om at det vedlegges bekreftelse fra mor på at far rent faktisk har omsorgen for barnet under permisjonsdagene.

Ved samlivsbrudd før fars pappaperm er gjennomført er det altså et krav om at foreldrene inngår en avtale om at far skal ta ut pappaperm. dersom foreldrene ikke blir enige vil mor få overført hele permisjonen til seg.

Samlivsbrudd for små barn kan være et vanskelig tema. Foreldre er ofte svært uenige om hvor mye samvær som er bra for et lite barn. Hvor mye tid tåler babyen borte fra sin primære omsorgsperson? Når kan man få ta med seg babyen hjem til sin egen bolig? Når er det på tide å prøve ut overnattingssamvær?

Fri rettshjelp

I alle saker som omhandler barn, fast bosted, samvær og foreldreansvar vil man kunne få fri rettshjelp. Dette forutsetter at man oppfyller de økonomiske vilkårene. Advokaten vil alltid sjekke om du har krav på fri rettshjelp ved oppstart av din sak.

Har du spørsmål om pappaperm eller samvær for små barn, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...