pålegg hjelpetiltak barnevern

Pålegg om opphold i barnehage og SFO

I utgangspunktet er det opp til foreldrene å velge om et barn skal ha opphold i barnehage og SFO. Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Opphold i barnehage og SFO er blant tiltakene barnevernet kan gi pålegg om.

Barnehage og SFO som hjelpetiltak

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter barnevernloven skal være frivillig. Det innebærer at om foreldrene får tilbud om hjelpetiltak, har de rett til å takke nei til hjelpetiltaket.

Barnevernet har fått adgang etter loven til å bestemme at noen hjelpetiltak skal gjennomføres, mot foreldrenes vilje, dette kalles pålegg av hjelpetiltak. De må da fatte et vedtak om pålegg av hjelpetiltak.

Barnevernet kan gi pålegg om opphold i barnehage og SFO som hjelpetiltak

Et av tiltakene som kan pålegges er opphold i barnehage og SFO. Barnevernet kan da, mot foreldrenes vilje, kreve at barn skal være i barnehage og SFO på dagtid.

Når barnevernet pålegger hjelpetiltak, kan ikke foreldrene nekte å sende barnet i barnehagen eller på SFO. Siden regelen om å pålegge hjelpetiltak er et unntak fra prinsippet om frivillighet, er vilkårene for å pålegge hjelpetiltak strengere enn vilkårene for å tilby frivillige hjelpetiltak.

Barnevernets pålegg om hjelpetiltak må behandles i Fylkesnemnda

Hvis barnevernet mener at det er nødvendig å tvinge gjennom et hjelpetiltak må de anlegge sak i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda er et domstollignende forvaltningsorgan, som har myndighet til å treffe vedtak om å pålegge hjelpetiltak mot foreldrenes vilje. 

Krav om særlige behov

Vilkåret for å pålegge hjelpetiltak er at det foreligger forhold i hjemmet, eller andre grunner, som gir barnet et særlig behov for hjelpetiltaket. Det er altså ikke ethvert behov som kan danne grunnlag for å pålegge et hjelpetiltak, det kreves et særlig behov. Det må være behov som skiller seg fra alminnelige behov ethvert barn har. 

Fri rettshjelp

Når barnevernet fremmer sak om pålegg av hjelpetiltak for Fylkesnemnda, har du krav på gratis advokat, uten egenandel. Dette gjelder uansett hvordan din økonomiske situasjon er. 

Har du spørsmål om en barnevernssak?

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn for en uforpliktende prat på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...