Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg i kontakten med politiet, helt fra hendelsen har funnet sted, og frem til saken har fått sin endelige avslutning. Bistandsadvokat blir dekket av det offentlige, det betyr at du ikke betaler noen egenandel ved bruk av bistandsadvokat. 

Hva er voldtekt?

Voldtekt er når du har blitt tvunget til seksuell omgang mot din vilje. Både fullbyrdede samleier og seksuell omgang av annet slag omfattes av begrepet. I straffeloven blir voldtekt definert på følgende vis:

Dersom en person:

  • har skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd er dette voldtekt.
  • har seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen er dette voldtekt.
  • ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen er dette voldtekt.
  • ved vold eller truende atferd får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv er dette voldtekt.
  • Har seksuell omgang med barn under 14 år er dette voldtekt uavhengig av om det er gitt samtykke.

Samtykke

Mange som har opplevd seksuelle overgrep eller voldtekt opplever skyld, skam og ansvarsfølelse. Det er viktig å vite at selv om man for eksempel har vært på date, og man tidligere på kvelden har kysset og gitt hverandre seksuell oppmerksomhet, betyr det ikke at man ikke når som helst kan si nei. Dersom du blir utsatt for noe som du ikke har samtykket til, eller dersom det blir brukt vold, tvang eller du på grunn av rusmidler eller for eksempel søvn har vært ute av stand til å motsette deg handlingen, anses det som en voldtekt i lovens forstand. 

Det er ikke lov til å ha samleie eller annen seksuell kontakt med noen uten deres samtykke. Man kan gi samtykke muntlig eller ved handling. Det samme gjelder for det å si nei. Enten man sier ordet «nei», eller man gir uttrykk for at man ikke vil ved kroppsspråk skal den andre respektere ditt valg. Dersom du like vel blir utsatt for en seksuell handling, vil det være uten ditt samtykke og det anses som et overgrep, eller en voldtekt. 

Sovevoldtekt 

Sovevoldtekt er et forholdsvis nytt begrep, men en sakstype det kommer stadig flere av i domstolene. Dette er de typiske overgrepene hvor man enten har sovnet på date, eller etter en fest, og hvor man våkner av at noen har sex med en, eller man skjønner når man våkner at man har blitt utsatt for seksuell omgang uten at man har vært bevisst. Dette er ulovlig, og regnes også som voldtekt. 

Veldig mange som blir utsatt for voldtekt blir utsatt for det av en de kjenner fra før, enten en date, en kjæreste eller ektefelle, en venn, en kollega eller en bekjent. 

Når bør man anmelde?

Det beste er å gå til anmeldelse straks, da har politiet best muligheter til å sikre bevis. Mange kvier seg for å snakke om det de har opplevd, og velger derfor med å vente. Selv om det har gått noe tid har du rett til å anmelde forholdet, og politiet vil gjennomføre en etterforskning. 

Du kan ha krav på erstatning

Dersom du har vært utsatt for en voldtekt eller et voldtektsforsøk kan du ha krav på erstatning. Erstatningspostene kan innebære både menerstatning, erstatning for utgifter, for tap av inntekt og oppreisningserstatning. 

Ta kontakt

Vi hjelper deg gjerne, og du kan være trygg på at vi ivaretar deg gjennom alle ledd av prosessen. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har erfaring som bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. De kan være ...

Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det ...

Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk? Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett ...