samværssbo

Far fikk samvær, selv om farskapstest viste at han ikke var far.

Høyesterett avsa en dom den 27. april 2022 som avklarer rettigheter til samvær, når en far etter krav om DNA-testing i sak om farskap viste seg å ikke være barnets far.

Far ikke far like vel – avklaring av farskap

Foreldrene gjennomgikk samlivsbrudd da barnet var ett år gammelt. I årene etter samlivsbruddet bodde barnet mest hos faren. Da barnet var seks år kom det dom i en farskapssak, hvor det etter DNA-testing viste seg at mannen like vel ikke var far til barnet.

På dette tidspunktet hadde foreldrene allerede en tvist gående i domstolen om fast bosted, samvær og foreldreansvar for barnet.

Far rett til samvær etter menneskerettighetskonvensjonen

samværssbo

Mor flyttet etter at saken var behandlet i tingretten til hjemlandet Guatamala og tok barnet med seg. Far fortsatte den rettslige prosessen. Høyesterett konkluderte med at barneloven ikke lenger ga mannen rettigheter overfor barnet, ettersom farskapssaken fastslo at han ikke var barnets far. Like vel hadde han rett til familieliv med barnet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. På dette grunnlaget ble mannen gitt rett til samvær med barnet. Han fikk ikke rett til at barnet skulle bo fast hos han, og han fikk heller ikke del i foreldreansvaret.

Dommen avklarer et tidligere uavklart spørsmål om rettigheter til en far som etter farskapsdom mister foreldreansvaret til barnet, men fortsatt har en familiær relasjon som har rett til beskyttelse etter EMK. Dette innebærer at fedre som uriktig har vært oppgitt som far, og tatt del i barnets oppvekst, fortsatt kan ha rett til å få fastsatt samvær med barnet og opprettholde relasjonen til barnet, noe som tidligere ikke har vært tilfelle.

Har du spørsmål om samvær eller farskap?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak. 

Kontakt advokat Cathrine Rieber-Mohn telefon på 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...

Skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Reglene om skjevdeling i arveoppgjør er knyttet opp til reglene om skjevdeling ved skilsmisse. Når en ektefelle faller fra og ...

Pålegg om hjelpetiltak i barnevernssak

Barnevernet har etter barnevernloven § 4-4 adgang til å gi pålegg om hjelpetiltak i barnevernssaker. Hovedregelen er at hjelpetiltak etter ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...