barnevern

Barnefordeling

Når foreldre går fra hverandre er det viktig å avklare hvor barna skal ha fast bosted, og hvor mye samvær de skal ha med hver av foreldrene. Det kan være lurt å søke råd hos en advokat, om du er usikker på hvilken løsning som er best for dine barn.

Det finnes flere ulike begreper som det er viktig å ha kjennskap til, før man inngår en avtale om barn.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp, søknad om pass, flytting utenlands osv.

Foreldreansvar handler også om hvem som har ansvar for å ta seg av barnet og gi god omsorg.

Fast bosted

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Foreldrene kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos en av foreldrene. Delt fast bosted krever et godt samarbeide mellom foreldrene.

En forelder med fast bosted kan ta avgjørelser om barnets dagligliv knyttet til spørsmål om barnehage, fritidsaktiviteter og flytting innenlands. Ved delt fast bosted må foreldrene ta disse beslutningene i fellesskap.

Samvær

Barn har rett til å være sammen med begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen. Har barnet fast bosted hos en av foreldrene, har barnet vanligvis samvær med den andre. Omfanget av samværet avhenger av hva som er best for barnet.

Den som har samvær, kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet.

Mekling 

Alle foreldre som har felles barn under 16 år, må til mekling ved familievernkontoret i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Hensikten med meklingen er å inngå en avtale som regulerer hvor barnet skal bo og hvor mye samvær det skal ha. Avtalen skal inngås med barnets beste som rettesnor.

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, kan man bringe saken inn for domstolen. Domstolen vil i en barnefordelingssak alltid vurdere hva som er til barnets beste, dette er en konkret vurdering i den enkelte sak. For å ha rett til å anlegge en barnefordelingssak for domstolen må man ha en meklingsattest som er mindre enn 6 måneder gammel.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

pappaperm

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt samvær ikke blir gjennomført, uten at det foreligger noen god grunn for det ...
likestilling av mor og far

Delt bosted eller samvær, hva er forskjellen?

Er du usikker på om dere skal velge delt bosted eller fast bosted hos en forelder og opp til 50 ...
skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når skolestart nærmer seg og dere som følge av delt bosted har en uavklart situasjon i forhold ...
likestilling av mor og far

Gode nyheter om likestilling av fedre i domstolene

Ny forskning om likestilling mellom foreldre i barnelovssaker for lagmannsrettene. Ny forskning viser ny data om likestilling og at både ...
vaksine

Hvem må gi samtykke på vegne av barn for koronavaksine?

Hvem må samtykke for at barn mellom 12 og 16 år kan få koronavaksine? Ettersom vaksinasjonsprogrammet for koronavaksiner nå har ...
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse.

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...
besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Besteforeldre kan i noen tilfeller få en selsvstendig rett til samvær med barnebarna sine. Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær ...
pappaperm

Pappaperm ved samlivsbrudd

Pappaperm eller fedrekvoten som det egentlig heter, er for tiden på 15 uker. For å ha rett til å ta ...