Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner
er vanligere enn vi tror.
Du har krav på å diskutere
saken med en advokat,
før du beslutter å anmelde
til politiet – dette er helt gratis.

EMD

Fem hovedpunkter fra EMD-dommene

Norge har blitt felt for brudd på menneskerettighetene i mange barnevernssaker i EMD. Men hva betyr egentlig dette for deg?

Avgjørelsene fra den europeiske...

samvær

Samvær i barnevernssaker

Når fylkesnemnda bestemmer
at barn ikke skal bo hjemme
lenger, skal de samtidig vurdere
hvor mye samvær barnet skal
ha med foreldrene.

barnevern

Hva skjer i en barnevernssak?

Vet du hva som skjer
når barneverntjenesten
kommer inn i en familie?
De fleste lurer ofte på hva
som vil skje fremover, hvordan
barneverntjenesten jobber.
Her kan du lese litt mer om de ulike stadiene i en barnevernssak.