Bistandsadvokat

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner
er vanligere enn vi tror.
Du har krav på å diskutere
saken med en advokat,
før du beslutter å anmelde
til politiet – dette er helt gratis.

anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Voldtekt er ufrivillige seksuelle
handlinger. Alle som blir utsatt
for voldtekt har rett til å anmelde
dette til politiet. Du har også
krav på gratis bistandsadvokat
i kontakten med politiet.