anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. 

De kan være usikre på om det de opplevde er en voldtekt i lovens forstand, og om hendelsen er straffbar eller ikke. Mange er også redd for å ikke bli trodd i det de forteller, enten av politiet eller av personer i eget nettverk. 

Personer som er i et kjæresteforhold føler ofte skam for det de har opplevd, og er redde for hva kjæresten vil si. 

Noen er også bekymret for egen beruselsesgard under hendelsen, enten de har vært fulle eller inntatt andre berusende stoffer. 

Dersom det ikke er vitner til hendelsen, eller andre åpenbare bevis, er mange også redd for at saken blir henlagt. 

En del er også redd for hva gjerningspersonen vil kunne finne på, når de lir gjort gjent med anmeldelsen. 

Rett til å anmelde voldtekt

Voldtekt er ufrivillige seksuelle handlinger.

De som oppelver å bli utsatt for en voldtekt har rett til å anmelde dette til politiet, men det er viktig å vite at det er frivillig å anmelde forholdet. Ikke alle føler seg klare for å anmelde en voldtekt. 

Det er viktig å vite at man har krav på advokatbistand til å vurdere om man bør gå videre med en anmeldelse, eller om man bør la det være. Dette kan du diskutere med en advokat, som har taushetsplikt, før du vurderer om du skal ta saken videre til politiet. 

Hvorfor anmelde?

Det finnes flere grunner til hvorfor man bør anmelde en voldtekt.

For det første er voldtekt en alvorlig forbrytelse. Dersom du anmelder vil du sende et signal om at det er uakseptabelt og alvorlig å ta seg til rette uten samtykke. Videre så er det dessverre slik at noen som utsetter andre for voldtekt gjør dette gjentatte ganger. Ved å anmelde kan du bidra til å styrke andre ofres sak, din egen sak, og potensielt stanse en voldtektsforbryter fra å begå nye overgrep. 

Dersom du skal søke voldsoffererstatning er det et krav om at man har anmeldt forholdet på forhånd.

Når bør man anmelde?

Dersom man anmelder forholdet kort tid etter hendelsen, vil det være enklere for politiet å sikre spor og etterforske saken enn om man venter lenge. Det kan da fortsatt finnes spor på åstedet, elektroniske spor kan sikres og vitner husker oftest best kort tid etter en hendelse.

Også om det har gått lang tid siden hendelsen har man rett til å levere en anmeldelse til politiet. Selv om det har gått lang tid kan politiet etterforske saken. Særlig for de som blir voldtatt av en de har en nær relasjon, til kan det ta langt tid før man er klar for å anmelde voldtekten.

Hva skjer etter en anmeldelse?

Etter at saken er anmeldt vil politiet ta de etterforskningsskritt som de mener er nødvendige for å belyse saken. Det kan være innhenting av fysiske bevis, elektroniske bevis, vitneforklaringer og forklaring fra den mistenkte om gjerningspersonen er kjent. 

Når saken er ferdig etterforsket vil påtalemyndigheten ta en vurdering av om saken skal gå videre til domstolene, eller om den skal henlegges.  Dersom de mener at den mistenkte kan dømmes for handlingen som vedkommende er mistenkt for, vil de ta ut en tiltale, og det vil bli en rettssak. 

Dersom det ikke er tilstrekkelige bevis i saken vil den bli henlagt. 

Klage på henleggelse

En henleggelse trenger ikke bety at handlingen ikke har skjedd, eller at det ikke var straffbart, men at det ikke er nok bevis til å få gjerningspersonen dømt. Mange voldtektssaker henlegges på grunn av manglende bevis eller bevisets stilling.

En voldtektssak kan også bli henlagt dersom det har gått så lang tid fra hendelsen fant sted til saken blir anmeldt at den er foreldet. 

Dersom saken bli henlagt vil en bistandsadvokat kunne bistå deg med å klage på henleggelsen. Da skal det foretas en ny vurdering av henleggelsen, om det er nødvendig å ta nye etterforskningsskritt mv. Dersom påtalemyngiheten kommer til at det like vel er nok bevis til å tiltale den mistenkte, vil de kunne ta ut tiltale, selv om saken tidligere er henlagt. 

Mange opplver at det er meningsfullt å anmeldte voldtekten, selv om det ikke fører til at gjerningsmannen blir dømt. Det kan være en viktig del av reparasjonsarbeidet for den som har opplevd en voldtekt å få inngitt en anmeldelse til politiet, og oppleve å bli tatt på alvor gjennom etterforskningen. Mange synes også det er betryggende at de kan ha bidratt til at gjerningspersonen senere blir dømt, dersom det senere kommer nye anmeldelser på den samme personen. 

Vurderer du å anmelde en voldtekt?

Da har du krav på gratis advokathjelp. Både til å vurdere om du skal anmelde forholdet og gjennom hele prosessen med etterforskning og til saken er avsluttet, enten med henleggelse eller rettssak og dom. 

Ta kontakt

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har omfattende erfaring som bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.

bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. De kan være ...

Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det ...

Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk? Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett ...