Strafferett

anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. 

De kan være usikre på om det de opplevde er en voldtekt i lovens...