skilsmisse

Samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom samboere oppstår det ofte uenighet om hvem som har krav på hva. I motsetning til ved skilsmisse så er økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere ikke regulert av loven.

Samboere er personer som bor sammen uten å ha inngått ekteskap. Samboerskap er i dag svært vanlig, og de fleste blander sammen økonomien sin i like stor grad som ektefeller. Det er derfor mye som må fordeles når samboere går fra hverandre.

Mange har heller ikke regulert det økonomiske forholdet i en samboeravtale.

Det kan være vanskelig å finne ut hva man har krav på ved et samlivsbrudd. Mange som inngår avtaler selv, uten å rådføre seg med advokat, angrer i ettertid. Det kan være for sent om man har inngått en avtale om det økonomiske oppgjøret.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...
Les mer
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse,noe å tenke på i disse tider?

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...
Les mer