Skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Skifteoppgjør

Fordeling av verdier mellom ektefeller etter separasjon og skilsmisse er regulert av ekteskapsloven.

Ved et samlivsbrudd reises en rekke spørsmål som kan være komplekse, i tillegg er det ofte mye følelser involvert.

Samlivsbrudd reiser spørsmål om hvem som skal overta boligen, fritidsbolig, bil, innbo og øvrige eiendeler. Ektefeller har ofte en sammenblandet økonomi, og det kan være vanskelig å finne ut hvem som har rett på hva, hva den enkelte har tatt med seg inn i ekteskapet og hva som fremdeles er i behold på skjæringstidspunktet.

Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte og det kan være lurt å søke råd fra en advokat med erfaring i slike saker. Advokaten kan bistå deg med å få en oversikt over deres økonomi og beregne hva den enkelte av dere har krav på etter loven.

De færreste inngår avtaler i livet som har større betydning for sin fremtidige personlige økonomi, enn når man inngår en skifteavtale etter avsluttet ekteskap. Det kan derfor være lurt å søke råd hos advokat, før man signerer en avtale. Har man først signert avtalen er den bindende og det skal svært mye til å få den endret.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
skilsmisse

Mye tid med familien øker risiko for skilsmisse.

Skilsmisseraten øker markant etter perioder vi tilbringer mye tid med familien. Etter jul- og sommerferie opplever mange par at ekteskapet ...

Skjevdeling ved skilsmisse – retten til å holde verdier utenfor delingen

Hva er skjevdeling? Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt, har formuesordningen som heter felleseie. Mange tror at felleseie ...

Fordeling av gjeld – gjeldsavleggelse – ved skilsmisse

Beregning av gjeldsavleggelse ved skilsmisse er et komplisert tema. Hovedregelen for gjeldsavleggelse finnes i ekteskapsloven § 58. Rett til å ...

Fordeling av verdier ved skilsmisse

Når samlivsbruddet er et faktum er det store spørsmålet hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Mange ektefeller med felleseie tror de ...
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
skifte fordeling verdier

Hvordan fordele verdier og ting ved en skilsmisse?

En enkel innføring i skilsmisse og hvordan fordele verdier. Når samlivsbruddet er et faktum, er det mange som lurer på ...