anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. 

De kan være usikre på om det de opplevde er en voldtekt i lovens...

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har barneverntjenesten en plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring av barnet. Så...