foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av
likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift
eller samboere når et barn blir født,
har foreldreansvar sammen.

samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt
samvær ikke blir gjennomført,
uten at det foreligger noen god grunn for det.