barnets beste

Barnets beste

Foreldre må innrette seg
etter barnets beste ved
valg av samværsordning.
Barnet har som regel rett
til samvær med den
andre forelderen.