Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner
er vanligere enn vi tror.
Du har krav på å diskutere
saken med en advokat,
før du beslutter å anmelde
til politiet – dette er helt gratis.

EMD

Fem hovedpunkter fra EMD-dommene

Norge har blitt felt for brudd på menneskerettighetene i mange barnevernssaker i EMD. Men hva betyr egentlig dette for deg?

Avgjørelsene fra den europeiske...