barnets beste

Barnets beste

Foreldre må innrette seg
etter barnets beste ved
valg av samværsordning.
Barnet har som regel rett
til samvær med den
andre forelderen.

anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Voldtekt er ufrivillige seksuelle
handlinger. Alle som blir utsatt
for voldtekt har rett til å anmelde
dette til politiet. Du har også
krav på gratis bistandsadvokat
i kontakten med politiet.