Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar rettighetene til en fornærmet eller etterlatt i en straffesak.

Rett til bistandsadvokat

Du har rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat i alle stadiene av en straffesak, fra inngivelse av anmeldelse, gjennom etterforskningen, i retten og frem til spørsmålet om erstatning er avklart. Politiet er pålagt å informere om retten til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Fri rettshjelp

Bistandsadvokaten skal sørge for at den fornærmedes rettigheter bli ivaretatt i en straffesak. Du har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat om du er utsatt for grov vold, familievold, tvangsekteskap, ved brudd på besøksforbud, menneskehandel eller om du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Retten kan velge å oppnevne bistandsadvokat også i andre saker, om det anses å være behov for at fornærmede bistås av en advokat. Vilkåret for å få oppnevnt en advokat er at det er anmeldt et forhold. Retten vil ikke ved oppnevningen vurdere hvor sannsynlig det er at anmeldelsen vil føre frem, men skal legge det anmeldte forhold til grunn.

Ta kontakt for en vurdering av om du har rett til gratis bistandsadvokat.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har omfattende erfaring som bistandsadvokat. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sak på telefon 413 13 880 eller e-post cathrine@advokatrm.no.
bistandsadvokat

Bistandsadvokat i saker om familievold

Bistandsadvokat ved familievold Den som er utsatt for vold i nære relasjoner, også kalt familievold, vil ha krav på gratis ...
anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Mange som opplever en voldtekt er usikre på om de vil anmelde det til politiet eller ikke. De kan være ...

Vold i nære relasjoner

Statistikk viser at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det ...

Hva er en voldtekt og når har jeg krav på bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk? Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har du rett ...