samvær

Samvær i barnevernssaker

Når fylkesnemnda bestemmer
at barn ikke skal bo hjemme
lenger, skal de samtidig vurdere
hvor mye samvær barnet skal
ha med foreldrene.

barnevern

Hva skjer i en barnevernssak?

Vet du hva som skjer
når barneverntjenesten
kommer inn i en familie?
De fleste lurer ofte på hva
som vil skje fremover, hvordan
barneverntjenesten jobber.
Her kan du lese litt mer om de ulike stadiene i en barnevernssak.

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse

Utgangspunktet når det treffes vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker er at dette er ment å være midlertidig. Etter loven har barneverntjenesten en plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring av barnet. Så...