Hvordan få foreldreansvar alene

I utgangspunktet har de fleste foreldre felles foreldreansvar for barna sine, både dersom de bor sammen og om de har gått fra hverandre. Men felles foreldreansvar kan være en kilde til konflikt mellom foreldre. I noen...

samværssabotasje

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når et avtalt eller fastsatt
samvær ikke blir gjennomført,
uten at det foreligger noen god grunn for det.