barnevern

Barnefordeling

Når foreldre går fra hverandre er det viktig å avklare hvor barna skal ha fast bosted, og hvor mye samvær de skal ha med hver av foreldrene. Det kan være lurt å søke råd hos en advokat, om du er usikker på hvilken løsning som er best...

barnevern

Barnevern

De fleste foreldre opplever det som krevende å være i kontakt med barneverntjenesten. Allerede på undersøkelsesstadiet kan det være fornuftig å kontakte advokat for å få råd om hvordan håndtere saken. Du har også rett til å la deg...

Skifteoppgjør og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon og skilsmisse. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at...

skilsmisse

Samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom samboere oppstår det ofte uenighet om det økonomiske oppgjøret. I motsetning til ved skilsmisse så er økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere ikke regulert av loven.

Samboere er personer som bor...