Skifteoppgjør og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon og skilsmisse. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Separasjon og skilsmisse

Søknad om separasjon og skilsmisse må sendes til Fylkesmannen.

Skifteoppgjør

Når samlivet har tatt slutt, må man foreta en fordeling av ektefellenes verdier. Dette omtales som skifteoppgjør, eller ektefelleskifte.

Fordeling av verdier mellom ektefeller etter separasjon og skilsmisse er regulert av ekteskapsloven.Ved et skifteoppgjøret kan det reises en rekke spørsmål som kan være komplekse. Følelsene involvert kan komplisere forholdene og gjøre det vanskelig å få til et skifteoppgjør uten hjelp.

Ved skilsmisse reises det spørsmål om hvem som skal overta boligen, fritidsbolig, bil, innbo og øvrige eiendeler. Ektefeller har ofte en sammenblandet økonomi, og det kan være vanskelig å finne ut hvem som har rett på hva i skifteoppgjøret. Hva den enkelte har tatt med seg inn i ekteskapet og hva som fremdeles er i behold på skjæringstidspunktet, som kan holdes utenfor delingen, også kalt skjevdelingsmidler.

Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte og det kan være lurt å søke råd fra en advokat med erfaring i skifteoppgjør. Advokaten kan bistå deg med å få en oversikt over deres økonomi og beregne hva den enkelte av dere har krav på i skifteoppgjøret.

Få avtaler har større betydning for din fremtidige personlige økonomi, enn en skifteavtale etter avsluttet ekteskap. Det kan derfor være lurt å søke råd hos advokat, før man signerer en avtalen. Har man først signert avtalen er den bindende og det skal svært mye til å få den endret.

Barn

For ektefeller som har felles barn under 16 år er det et krav om at man går til mekling før søknad om separasjon blir godkjent. Mekling gjennomføres ved familievernkontoret. Blir dere ikke enige om en løsning på familievernkontoret, kan det være lurt å kontakte advokat. Saker om barn kan du lese mer om her.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.