skilsmisse

Samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom samboere oppstår det ofte uenighet om det økonomiske oppgjøret. I motsetning til ved skilsmisse så er økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere ikke regulert av loven.

Samboere er personer som bor sammen uten å ha inngått ekteskap. Samboerskap er i dag svært vanlig, og de fleste blander sammen økonomien sin i like stor grad som ektefeller. Det er derfor mye som må fordeles når samboere går fra hverandre.

Mange har heller ikke regulert det økonomiske forholdet i en samboeravtale.

Det kan være vanskelig å finne ut hva man har krav på ved et samlivsbrudd. Mange som inngår avtaler selv, uten å rådføre seg med advokat, angrer i ettertid. Det kan være for sent om man har inngått en avtale om det økonomiske oppgjøret.

Barn

For samboere som har felles barn under 16 år er det et krav om at man går til mekling ved samlivsbruddet. Mekling gjennomføres ved familievernkontoret. Blir dere ikke enige om en løsning på familievernkontoret, kan det være lurt å kontakte advokat. Saker om barn kan du lese mer om her.

Ta gjerne kontakt for en prat om din sak.