anmelde voldtekt

Anmelde voldtekt?

Voldtekt er ufrivillige seksuelle
handlinger. Alle som blir utsatt
for voldtekt har rett til å anmelde
dette til politiet. Du har også
krav på gratis bistandsadvokat
i kontakten med politiet.