barnets beste

Barnets beste

Foreldre må innrette seg
etter barnets beste ved
valg av samværsordning.
Barnet har som regel rett
til samvær med den
andre forelderen.

skolevalg

Delt bosted og skolevalg

Hva gjør du når
skolestart nærmer seg
og dere er uenige
om bostedsadresse og
skolevalg? Denne
artikkelen besvarer dine
spørsmål om fast bosted
og skole.