samvær

Samvær i barnevernssaker

Når fylkesnemnda bestemmer
at barn ikke skal bo hjemme
lenger, skal de samtidig vurdere
hvor mye samvær barnet skal
ha med foreldrene.