foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av
likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift
eller samboere når et barn blir født,
har foreldreansvar sammen.