barnevern

Hva skjer i en barnevernssak?

Vet du hva som skjer
når barneverntjenesten
kommer inn i en familie?
De fleste lurer ofte på hva
som vil skje fremover, hvordan
barneverntjenesten jobber.
Her kan du lese litt mer om de ulike stadiene i en barnevernssak.