fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri sakførsel (i domstolene).

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning...