Advokatene Rieber-Mohn & Melby AS undersøker alltid om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Fri rettshjelp innvilges dersom man oppfyller vilkårene for det. Om det skal betales egenandel avgjøres av din skattbare inntekt.

En del sakstyper er også dekket av rettshjelpsdekningen i din innboforsikring.

Den alminnelige timeprisen varierer fra kr 1900 (kr 2375 inkl. mva) til kr 2500 (kr 3125 inkl. mva).

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi vil i samtalen kunne avklare om du har et rettshjelpsbehov, om saken din er dekket av ulike dekningsordninger, eller fastsette rett timepris i din sak, før det inngås en oppdragsbekreftelse.

Beregning av salær

Advokatene Rieber-Mohn & Melby AS følger Advokatforeningens retningslinjer vedrørende prissetting av advokattjenester. Dersom ikke annet er avtalt beregnes salæret etter medgått tid. Minstetid som føres er 0,25 timer (15 minutter). Det utarbeides spesifisert timeliste som viser hva arbeidet har gått med til som sendes ut sammen med hver enkelt faktura.