EMD

Fem hovedpunkter fra EMD-dommene

Norge har blitt felt for brudd på menneskerettighetene i mange barnevernssaker i EMD. Men hva betyr egentlig dette for deg?

Avgjørelsene fra den europeiske...

samvær

Samvær i barnevernssaker

Når fylkesnemnda bestemmer
at barn ikke skal bo hjemme
lenger, skal de samtidig vurdere
hvor mye samvær barnet skal
ha med foreldrene.

barnets beste

Barnets beste

Foreldre må innrette seg
etter barnets beste ved
valg av samværsordning.
Barnet har som regel rett
til samvær med den
andre forelderen.