strafferett

Forsvarer

En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er den personen som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. Det er et viktig prinsipp i norsk straffeprosess at man har rett til forsvarer. Dette gjelder på et hvert trinn av saken, fra...

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar rettighetene til en fornærmet eller etterlatt i en straffesak.

Rett til bistandsadvokat

Du har rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat i alle stadiene av en straffesak, fra...