advokat Cathrine Rieber-Mohn

Advokat Rieber-Mohn AS er et advokatfirma drevet av advokat Cathrine Rieber-Mohn, som arbeider i et kontorfellesskap med rundt 20 andre erfarne advokater sentralt i Oslo sentrum. 

Advokat Cathrine Rieber-Mohn er ekspert på saker innen familieretten.

Hun arbeider med alle typer saker som omhandler barn, som foreldretvister og saker etter barnevernloven, hvor hun både representerer barn og foreldre. 

Barneretten er et omfattende fagområde, som krever en erfaren og oppdatert advokat. En erfaren advokat vil kunne være avgjørende for at du skal vinne frem med dine argumenter. Barnets beste er alltid styrende i alle saker som omhandler barn. En erfaren advokat vil ha bedre muligheter til å nå frem med dine synspunkter og argumenter og oppnå gode løsninger. 

Advokat Rieber-Mohn påtar seg oppdrag innen saker knyttet til økonomisk oppgjør ved skilsmisse eller etter samboerbrudd, utarbeidelse av samlivsavtaler, ektepakter og testamenter og ulike arverettslige problemstillinger.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn har erfaring som forsvarer og bistandsadvokat. Særlig har hun erfaring med saker knyttet til familievold. 

Advokat Rieber-Mohn har omfattende erfaring fra domstolene, og har prosedert saker i flere enn 30 av Norges 63 tingretter, samt ført saker for lagmannsrettene. 

Advokat Rieber-Mohn har også omfattende erfaring fra Fylkesnemndene, som behandler saker etter barnevernloven, hvor hun har vunnet en rekke saker mot barnevernet.

Advokat Cathrine Rieber-Mohn innehar en internasjonal mastergrad i alternativ tvisteløsning, som innebærer at hun har spesialkompetanse på forhandlinger og mekling. Denne spesialkompetansen er nyttig i sakshåndteringen, da det er viktig å være løsningsorientert fra sakens begynnelse.

Advokat Rieber-Mohn er godkjent som advokatmekler og er medlem av Advokatforeningen.

besteforeldre

Besteforeldres samværsrett

Barneloven regulerer foreldrenes rett til samvær med barna, og gir i utgangspunktet ikke besteforeldre en selvstendig rett til samvær med ...
Les mer
foreldreansvar

Foreldreansvar

Barneretten beveger seg stadig i retning av likestilt foreldreskap. Foreldre som er gift eller samboere når et barn blir født, ...
Les mer
fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd (rådgivning) og fri ...
Les mer
familierett

Norge dømt i menneskerettsdomstolen.

Norge ble denne uken igjen dømt for brudd på menneskerettighetene i menneskerettsdomstolen i to barnevernssaker. Flere barnevernssaker mot Norge i ...
Les mer
barnevern

Har barnet ditt blitt akuttplassert av barnevernet?

Dersom barnevernet mener det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet fatter ...
Les mer
foreldre

Foreldreansvar alene?

De fleste foreldre har felles foreldreansvar for barna sine, også etter et samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer plikt for foreldrene til å ...
Les mer

Samvær med tilsyn – når kan det kreves?

Samvær under tilsyn  Å ha samvær med tilsyn innebærer at det er en ekstra person til stede under samværet, i ...
Les mer
skilsmisse

Gode råd etter samlivsbrudd

Når samlivsbruddet er et faktum, kan det være greit å få med seg noen gode råd, både om barnefordeling og ...
Les mer

Hvem har rett til å beholde boligen ved skilsmisse?

I forbindelse med skilsmisse vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal beholde boligen. Noen ganger ønsker ...
Les mer